PRISTUPNI OBRAZAC ZA APIOS A-CARD KARTICU

 • PRISTUPNI OBRAZAC ZA APIOS A-CARD KARTICU

 • 1. Opći podaci o tvrtki ili obrtu:

 • Ulica i kućni brojPoštanski brojMjesto 
  Add a new row
 • *ukoliko imate više IBAN-a, iste molimo navesti u polje “OSTALE NAPOMENE”

 • 2. Podaci o očekivanom korištenju A-CARD kartica/strukturi voznog parka:

 • Ukupan broj:

 • 1) IME FIRME ILI IME I PREZIME KORISNIKA *2) REGISTARSKI BROJ **3) VRSTA VOZILA4) KATEGORIJA KUPOVINE ***5) ODOMETAR ****6) BROJ TRANSAKCIJA-DNEVNO *****7) DNEVNI IZNOS LIMITA8) MJESEČNI IZNOS LIMITA 
  Add a new row
 • *Kartica može glasiti i na ime i prezime osobe ali se isto ne ispisuje na kartici nego na izdatnici
 • **Ukoliko se ne navede broj registracije, na kartici će biti ispisano samo ime firme.
 • ***Kategorija kupovine:
  • Kategorija kupovine 1 - omogućava kupovinu dizelskih goriva
  • Kategorija kupovine 2 - omogućava kupovinu svih goriva i kupovinu vinjeta i nadopuna za plaćanje cestarina.
  • Kategorija kupovine 3 - omogućava isti opseg usluga kao i kategorija 2, uz mogućnost korištenja autopraonice, tekućina za stakla te destilirane vode, ulja i maziva, antifriza, autokozmetike i autodijelova
  • Kategorija kupovine 4 - omogućava kupovinu cjelokupnog asortimana na benzinskim servisima, osim bonova za mobitel
  • Kategorija kupovine 5 - omogućava kupovinu cjelokupnog asortimana na benzinskim servisima.
 • **** Odometar:
  • Odabirom opcije odometar, prilikom svakog korištenja A-CARD kartice biti će obvezan unos stanja kilometara na benzinskom servisu
  • Sukladno čl.5.4. Općih uvjeta poslovanja A-CARD karticom, za svaku A-CARD karticu definirani su sigurnosni limiti kao ograničenje dnevnog, odnosno mjesečnog dozvoljenog iznosa i/ili broja kupovina A-CARD karticama. U slučaju da Korisnik nije suglasan s procjenom sigurnosnog limita, dužan je pisanim putem kontaktirati Izdavatelja A-CARD kartice, te zatražiti izmjenu limita.
 • ***** Moguće je odabrati:
  • broj transakcija dnevno
  • limit u iznosu se postavlja na razinu dana ili na razinu mjeseca
 • U slučaju da Korisnik nije suglasan s procjenom sigurnosnog limita, dužan je pisanim putem kontaktirati Izdavatelja A-CARD kartice, te zatražiti izmjenu limita.

  Popunjavanjem Pristupnog obrasca za A-CARD kartice ovlašćujemo Izdavatelja A-CARD kartica da provjeri sve navedene podatke, te da u slučaju potrebe zatraži i prikupi dodatne podatke i dokumente.

  Suglasni smo da je Izdavatelj A-CARD kartice ovlašten odbiti ovaj Pristupni obrazac bez obrazloženja.

 • (NEPOTPUNA DOKUMENTACIJA NEĆE SE UZETI U OBZIR ZA DALJNJE RAZMATRANJE)

 • I) Instrument osiguranja plaćanja (APIOS će ovisno o vlastitoj procjeni obavijestiti podnositelja pristupnice o sredstvu osiguranja plaćanja koje mora predati prilikom sklapanja ugovora).

  Sredstva osiguranja plaćanja za sve obveze, troškove i druga potraživanja APIOSA d.o.o., prema kupcu i/ili korisniku kartice su:

  • zadužnica s osobnim jamstvom odgovorne osobe i/ili vlasnika kupca (Obavezno popuniti sve rubrike koje prema podacima na bjanko zadužnici popunjava dužnik: 1,2,5,7.
  • bankovna garancija bez prigovora na prvi poziv
  • mjenica s jamstvom bez protesta
  • mjenica s jamstvom bez protesta
  • založno pravo na nekretnini
  • jamstvo treće osobe
  • fiducijarni prijenos vlasništva

  APIOS zadržava pravo da tijekom trajanja Ugovora o poslovanju A-CARDOM zahtjeva izdavanje dodatnih sredstva osiguranja plaćanja, koja je kupac dužan bez prigovora predati.

  U slučaju odbijanja navedenog APIOS zadržava pravo da na štetu kupca raskine Ugovor i obustavi kupcu korištenje A-CARDOM.

  II) Dodatni prilozi:

  Pravne osobe:

 • Obrtnici i slobodna zanimanja:

 • Za sva pitanja ili pomoć pri ispunjavanju slobodno kontaktirajte A-CARD odjel na 0800 5771 ili a-card@apios.hr.